Platform voor Publiek-Private samenwerking

Building Ecosystems for Innovation

 

 

 

 

 

PPS-ecosysteem gedreven innovatie

Het ontwerpen en operationeel maken van publiek-private innovatie trajecten.

De maatschappelijke uitdagingen van vandaag en in de toekomst overschrijden de toereikendheid van innovatie en de invloedssfeer van individuele organisaties.

Voorbeelden hiervan zijn de exponentiële brede adoptie van nieuwe technologie, de opkomst van slimme en nieuwe vormen van mobiliteit en de zoektocht naar hoe de online veiligheid ook lokaal kan worden opgelost.

Kernvraag hierbij is hoe kan in gezamenlijkheid een goed functionerend innovatie-ecosysteem worden gerealiseerd.

Het afstemmen van al deze belangen vereist een aanpak waarbij het in gezamenlijk ontwikkelen van een strategie, het in de praktijk experimenteren en het leren en het netwerken en inspireren in community verband centraal moeten staan.

Zo creëren we een gedeeld eigenaarschap en uitvoeringskracht die organisaties individueel nimmer alleen zouden kunnen realiseren.

Lees hier verder hoe we dit mogelijk maken  →

Strategy and Roundtable sessions

Tijdens onze strategie en rondetafel sessies worden strategische thema’s inzichtelijk gemaakt.

Cloud Platform

Ontdek hier ons cloud platform voor het testen en opschaling van digitale innovatie concepten.

Living Lab Location Network

Binnen ons internationale netwerk van living labs testen we in een live omgeving innovaties.

Community Platform

Wordt partner ons community platform voor publiek-private kennisdeling, netwerken en inspiratie voor innovatie.

Over Amerging

Realisatie van publiek-private innovatie in complexe multi stakeholder omgevingen.

Het afgelopen decennium hebben we middels verschillende industrie overstijgende projecten expertise ontwikkeld in het starten, implementeren en versnellen van innovatie trajecten gericht op de ontwikkeling van nieuwe diensten, platformen en producten.

Kennisinstellingen

Geschikt voor kennisinstellingen die zoeken naar samenwerking met private partners vanuit een innovatie ecosysteem.

Het vinden van de juiste balans is essentieel in publieke-private partnerships.

“Reguleren we te weinig, dan kunnen veiligheid of duurzaamheid onder druk komen te staan. Reguleren we teveel dan belemmeren we groei potentie van innovatie. Beiden is niet gewenst”

Private Ondernemingen

Organisaties die een leidende positie willen blijven innemen, dienen in de huidige inter afhankelijke samenleving een multi-stakeholder state of mind en benadering te ontwikkelen.

Overheden & Publieke instellingen

Middels publiek-private samenwerking is de overheid in staat om een regisserende en strategische rol binnen projecten in te nemen om zo tot een optimaal resultaat te komen.

Gallerij

Foto’s van onze projecten

Stakeholder Analyse

Wij brengen de stakeholders in het voor u relevante ecosysteem in kaart, alsmede hun positie in het traject en de daarbij behorende governance.

Onze voordelen

Bekijk waarin wij ons onderscheiden.

Onze voordelen

Bekijk waarin wij ons onderscheiden.

Stakeholder Analyse

Wij brengen de stakeholders in het voor u relevante ecosysteem in kaart, alsmede hun positie in het traject en de daarbij behorende governance.

Business Modellen

Wij ontwikkelen de benodigde business modellen en diensten voor publiek-private samenwerkingen inclusief financieringsvormen.

Innovatie Stack Methode

Middels onze Innovatie Stack methode worden overheden, kennisinstellingen en marktpartijen mede verantwoordelijk voor het hele proces, van begin tot eind.

Amerging

Partner in het instigeren en harmoniseren van innovatie gerichte publiek-private ecosystemen.